Brief in Coronatijden (3) - Louis Schoofs

Beste Plus++ klant,

Jullie, Plus++klanten van een kwaliteitsvolle groep verzekeringsmakelaars, behoren grotendeels tot de actieve bevolking. Allen zoeken wij wellicht - naast in de eerste plaats onze bezorgheden voor onze ouders, grootouders, kinderen, buren, vrienden- een haalbare weg om ons dagdagelijks leven te organiseren, onze ontmoetingen positief te houden.

Work life balance is nog nooit zo actueel geweest en wellicht zal elk hier een eigen creatieve weg in moeten zoeken en zullen wij er met ons allen veel uit leren. Maar ook onze bedrijfsleider, vrije beroepers zullen bij voor de toekomst van hun bedrijf en zorg naar hun medewerkers haalbare oplossingen moeten zoeken. Leiderschap is meer dan ooit gewenst.

 

Persoonlijkheidskenmerken (deel 3 )

Vorige Flash focuste ik op het persoonlijkheidskenmerken rond de cluster extraversie. De focus leg ik nu op onze persoonlijkheidskenmerken die wij nodig hebben in ons contact met anderen en in het bijzonder de cluster rond Altruïsme (onbaatzuchtigheid) . Altruïsme is het gedrag van iemand dat ten gunste van een ander is en niet zelden ten koste van de persoon in kwestie gaat, de verbinding, het ontmoeten, ons sociaal welbevinden. Het omvat de kenmerken; vertrouwen, oprechtheid, zorgzaamheid, inschikkelijkheid, bescheidenheid, medeleven.

Het gaat niet over goed en minder goed, het gaat om te ontdekken met welke kwaliteiten en overtuigingen wij in ontmoeting gaan. De oriëntatie van ons als individu op de ervaringen, belangen en doelen van de anderen.

Vertrouwen als persoonlijkheidskernmerk kan worden omschreven als de neiging om van andere mensen als evidentie aan te nemen dat ze van goede wil zijn. Hoogscoorders zijn geneigd te geloven dat de anderen eerlijk zijn, met de beste bedoelingen handelen. Laagscoorders hebben eerder een sceptische instellingen, de anderen van nature uit als onbetrouwbaar te zien.

Oprechtheid. Lager scoren betekent dat je meer gereserveerd bent om je waarheid of je ware gevoelens te verhullen. Je bent alerter Hoge scoorders zijn oprecht, direct en ongekunsteld in hun uitingen, weinig berekend in hun sociaal gedrag.

Zorgzaamheid als persoonlijkheidskenmerk staat voor de behoefte om al of niet meer of minder te zorgen. Zorgzaamheid vormt het hart van altruïsme. Hoge scoorders zijn onbaatzuchtig, zorgzaam voor anderen. Laagscoorders zijn meer egocentrisch, vermijden meer berokken te geraken bij anderen hun problemen.

Inschikkelijkheid. Het geeft onze persoonlijkheidskenmerken weer bij interpersoonlijke conflicten.

Zijn wij eerder geneigd tot toegeven, het vermijden van ruzie en bedwingen van onze boosheid. Schikken wij ons naar de ander als het er echt omgaat? Of zijn wij eerder competitief en agressief, wij houden onze boosheid niet in en uiten deze gemakkelijk.

Bescheidenheid. Blijven wij eerder graag op de achtergrond en dat zegt niets over het zelfvertrouwen of worden wij eerder gepercipieerd als arrogant, treden wij makkelijk naar buiten met onze overtuiging.

Medeleven focust op sympathie en bezorgdheid voor anderen. Worden wij erg bewogen door de behoeften van anderen en zijn wij mild in het vormen van een oordeel. Of nemen wij eerder een nuchtere zakelijke houding aan tegenover menselijke problemen. Zien wij ons eerder als nuchtere realisten.

Inzicht krijgen in je altruïsme, hoe je contact legt en je meningen daarbij…. en aldus je patronen ontdekt, geeft je net meer alertheid om anders naar relatie te kijken en anders in de relatie te gaan staan. Je verhoogt alzo mogelijk je comfort in de relatie met anderen. Het is niet altijd een kwestie van begrijpen en een mening hebben. Het gaan soms simpel over hoe wij ons -anders- in relaties bewegen.

 

Wekelijks sturen wij jullie enkele yogaoefeningen van Nele. Het is onze bescheiden Plus++ bijdrage om je gezond te houden.

De volgende flexmail focussen wij verder op de persoonlijkheidskenmerken en focussen wij op de cluster van consciëntieusheid; doelmatigheid, ordelijkheid, betrouwbaarheid, ambitie, zelfdiscipline, bedachtzaamheid.

Zorg goed voor jezelf en aldus voor de anderen

Louis Schoofs

Namens Plus++

Louis Schoofs is auteur van het boek Good Business voor kmo’s (Lannoo) dat focust op good value, good leadership, good place to work. Louis is strategisch consultant, docent, psychotherapeut en ondersteunt Plus++ en meerdere familiale kmo’s in hun ontwikkeling.