Brief in Coronatijden (4) - Louis Schoofs

Beste Plus++ klant,

Jullie Plus++klanten van een kwaliteitsvolle groep verzekeringsmakelaars behoren grotendeels tot de actieve bevolking. Allen zoeken wij wellicht - naast in de eerste plaats onze bezorgheden voor onze ouders, grootouders, kinderen, buren, vrienden- een haalbare weg om ons dagdagelijks leven te organiseren, onze ontmoetingen positief te houden.

Work life balance is nog nooit zo actueel geweest en wellicht zal elk hier een eigen creatieve weg in moeten zoeken en zullen wij er met ons allen veel uit leren.

Maar ook onze bedrijfsleider, vrije beroepers zullen bij voor de toekomst van hun bedrijf en zorg naar hun medewerkers haalbare oplossingen moeten zoeken. Leiderschap is meer dan ooit gewenst.

 

Persoonlijkheidskenmerken ( deel 4 )

Vorige Flash focuste ik op het persoonlijkheidskenmerk Altruïsme. De focus leg ik nu op onze persoonlijkheidskenmerken rond consciëntieusheid; de doelmatigheid, ordelijkheid, betrouwbaarheid, ambitie, zelfdiscipline, bedachtzaamheid.

Belangrijke werk gerelateerde persoonlijkheidskenmerken die belangrijk zijn in deze Corona tijden en ons toelaten makkelijker of moeilijker thuis te werken in een omgeving die wij niet altijd onder controle hebben.

Het gaat niet over goed en minder goed, het gaat om te ontdekken met welke kwaliteiten wij in ontmoeting gaan.

Consciëntieus gedrag betekent dat we doen wat de omgeving vraagt en nalaten wat verstorend werkt en ongewenst is. Het omvat ook het proactief plannen, organiseren. Deze persoonlijkheidskenmerken focussen op gedrag remmende en tegelijkertijd gedrag organiserende, proactieve aspecten.

 

Doelmatigheid verwijst naar de ervaring van mensen dat zij bekwaam, verstandig affecties zijn naar de opgaven die zij krijgen. Het omvat een interne focus van controle en zelfwaardering.

Ordelijkheid hoogscoorders zijn precies, ordelijk en systematisch, zij organiseren goed en planmatig.

Laagscoorders zijn slordig en onsystematisch en slagen er moeilijk in om hun taken, afspraken zelf goed te organiseren. Als laagscoorders thuiswerken is het belangrijk hen goed te begeleiden en dat is meer dan een planning te vragen, het omhelst het samen plannen. Het is dus bij laagscoorders niet een ingesteldheid van niet willen, maar wel van niet kunnen.

Betrouwbaarheid. Hoogscoorders komen hun beloften na en handelen naar de plichten die hun geweten hen oplegt. Laagscoorders gaan met zulke zaken gemakkelijker of nonchalant om en kunnen enigszins onbetrouwbaar zijn.

Ambitie heeft invloed op het stellen en realiseren van doelen., men is ijverig om ze te realiseren. Zeer hoge scores kunnen wijzen op workalholic. Laagscrooders hebben geen sterke behoefte aan succes en zijn niet zomaar tot prestaties te motiveren.

Zelfdiscipline. Eenmaal begonnen aan de taken wil men ze afmaken ondanks verveling en afleidingen. Uitstelgedrag komt eerder voor bij laagscoorders.

Bedachtzaamheid slaat op de neiging tot zorgvuldig nadenken, anticiperen en afwegen alvorens te handelen. laagscoorders zijn haastig en spontaan en hun beslissingen en gedrag, ze spreken en handelen voor dat ze over de gevolgen hebben nagedacht.

Deze persoonlijkheidscompetenties zijn belangrijk om naar te kijken als medewerker en leidinggevende zeker in een periode waar de afstand speelt. Niet iedereen kan zo maar in een nieuwe werkomgeving stappen van afstandswerken. het vergt veel coaching en eigen inzicht in je persoonlijkheid.

 

De werkomgeving sociale beleving

Gelukkig zijn op het werk betekent dat je je verbonden voelt met wat er gebeurt en met je collega’s, met waar de onderneming voor staat. Je hoort er thuis. En elke dag kies je voor die community. In deze Corona tijden is de sociale beleving evenzeer aanwezig, noodzakelijk, al is de professionele verbinding anders, digitaal.

Volgens neurowetenschapper David Rock wordt ons doen en laten in belangrijke mate aangestuurd door onze angsten en het genot waar we naar verlangen. Dat is in ons privéleven zo en dat is in ons professioneel leven net zo. Ofwel doen we iets omdat het ons een goed gevoel geeft, ofwel doen we iets niet omdat we er een gevaar in zien. Onze reactie op de verwachting van genot is meer van dat genot te willen. We zullen extra ons best doen. Onze reactie op gevaar is van dat gevaar weg te lopen, te blokkeren of kwaad te worden en ons te gaan verzetten.

We zijn emotionele wezens. En die emoties zullen ons ‘doen’ spontaan sturen. En zelfs al zijn we ons bewust dat die emotie rationeel niet helemaal op zijn plaats is, dan nog zal ze ons gedrag aansturen.

Denk bijvoorbeeld ook aan iemand die zware vliegangst heeft, en daarom maar met de auto op reis gaat. Het objectieve risico dat je tijdens een korte rit met de auto, bijvoorbeeld naar de supermarkt, statistisch gezien meer risico loopt om te sterven dan in een vliegreis rond de wereld, zal iemand met vliegangst niet op andere ideeën brengen

Het doorbreken van die patronen kan enkel door het te proberen, stap voor stap, beetje bij beetje. Laat mensen inzien dat de verandering voor hen geen gevaar inhoudt, geen bedreiging. Laat hen de voordelen herkennen voor hen persoonlijk, op het ik-niveau. Pas dan zullen mensen een verandering willen omarmen. Veel veranderingen lukken niet omdat er over de hoofden heen wordt gepraat, en er vergeten wordt om die verandering in een positief persoonlijk verhaal te vertalen.

David Rock

Rock ontwikkelde een model dat inzicht geeft in de manier waarom we ons sociaal gedragen in onze omgang met anderen, in een groep, in een team, in een organisatie. Het model staat bekend als het SCARF-model.

Volgens Rock wordt onze angst en ons verlangen op vijf primaire dimensies getriggerd: status, zekerheid (certainty), autonomie (autonomy), verwantschap (relatedness) en eerlijkheid (fairness). Deze vijf domeinen activeren ofwel de primaire beloning of de primaire bedreigingscircuits van ons brein. Met primair wordt bedoeld dat die circuits al heel vroeg in onze hersenen ontwikkeld zijn, van in het begin in onze evolutie naar mensdier. En de emoties die we ontwikkeld hebben, helpen ons om bedreigende of belonende situaties te voorspellen. We gaan als het ware situaties voorvoelen, omdat we verwachten dat ze bedreigend zijn of een beloning zullen opleveren.

Status heeft te maken met de dingen waarvan je geniet. In een sociale context zijn dat de relaties waartoe je toegang hebt. En je bent bang om die toegang te verliezen. Als mensen in een samenwerking een bedreiging zien voor hun status of zelfs maar die bedreiging gaan vermoeden, dan zal dat aanleiding geven tot blokkering of verzet.

Zekerheid gaat over datgene wat de mensen vertrouwen geeft in de toekomst. Als je goed zit op je stoel en zeker bent dat dit zo blijft, hoef je niet angstig te zijn. Zekerheid bieden gaat over ontzorgen. Ons brein tracht voortdurend de nabije toekomst te voorspellen.

Autonomie biedt een gevoel van controle over de gebeurtenissen. Je kunt over jezelf beslissen en voor jezelf keuzes maken. We hebben angst die vrijheid te verliezen. Het gevoel van zelf keuzes te kunnen maken bepaalt in belangrijke mate ons stressniveau.

Verwantschap gaat over het gevoel ergens bij te horen, deel uit te maken van. Is iemand vriend of is iemand vijand? Het gaat over het herkennen van zichzelf in anderen en is dus tegelijk ook een erkenning van zichzelf. Het gaat over een gevoel van veiligheid met anderen. En we hebben angst daarvan uitgesloten te worden. Samenwerken en het delen van informatie zijn nauw verbonden met het niveau van vertrouwen in elkaar.

Eerlijkheid gaat over het gevoel eerlijk behandeld te worden door anderen. Als dat niet zo is zal men zich verzetten. Oneerlijkheid zorgt voor een sterke bedreigingsrespons. Meer transparantie, communicatie en participatie kan een

Zorg goed voor jezelf en aldus voor de anderen

Louis Schoofs

Namens Plus++

Louis Schoofs is auteur van het boek Good Business voor kmo’s (Lannoo) dat focust op good value, good leadership, good place to work. Louis is strategisch consultant, docent, psychotherapeut en ondersteunt Plus++ en meerdere familiale kmo’s in hun ontwikkeling.