Brief in Coronatijden (5) - Louis Schoofs

Beste Plus++ klant,

Jullie Plus++klanten van een kwaliteitsvolle groep verzekeringsmakelaars behoren grotendeels tot de actieve bevolking. Allen zoeken wij wellicht - naast in de eerste plaats onze bezorgheden voor onze ouders, grootouders, kinderen, buren, vrienden- een haalbare weg om ons dagdagelijks leven te organiseren, onze ontmoetingen positief te houden.

Maar ook onze bedrijfsleider, vrije beroepers zullen bij voor de toekomst van hun bedrijf en zorg naar hun medewerkers haalbare oplossingen moeten zoeken. Leiderschap is meer dan ooit gewenst.

Persoonlijkheidskenmerken (deel 5)

Vorige Flash focuste ik op het persoonlijkheidskenmerk consciëntieusheid De focus leg ik nu op de laatste groep persoonlijkheidskenmerken rond openheid; de fantasie, esthetiek, gevoelens, verandering, ideeën en waarden.

Belangrijke werk gerelateerde persoonlijkheidskenmerken die belangrijk zijn in deze Corona tijden en ons toelaten makkelijker of moeilijker thuis te werken in een omgeving die wij niet altijd onder controle hebben.

Het gaat niet over goed en minder goed, het gaat om te ontdekken met welke kwaliteiten wij in ontmoeting gaan.

Openheid voor ervaringen, waarmee een houding, een ingesteldheid wordt beoogd. Onze verbeeldingskracht, intellectuele nieuwsgierigheid en onafhankelijkheid hebben een invloed op onze persoonlijkheid. Openheid en geslotenheid hebben beiden zin en deze inzetten afhankelijk van de professionele situatie is belangrijk en in welke mate kunnen wij dit. Laten wij de zes facetten van openheid beschrijven.

 

Fantasie. Je zou kunnen stellen dat laagscoorders graag met beide voeten op de grond blijven staan en dat bij hoogscoorders het dagdromen, de fantasie een belangrijk facet is van een boeiend innerlijk georiënteerd leven

Esthetiek Hoogscoorders hebben niet noodzakelijk een hoog artistiek talent, meer hebben wel zin voor schoonheid, goede smaak. Hoogscoorders hebben een waardering voor kunst, worden geïntegreerd door beeldende kunst. Laagscoorders zijn relatief ongevoelig voor kunst, schoonheid en zijn daar ook minder in geïnteresseerd.

Gevoelens Openheid voor gevoelens betekent dat men ook open staat voor de eigen innerlijke gevoelens, de houding tov emoties is positief en wordt als zinvol aanzien. Hoogscoorders ervaren een breed, genuanceerd spectrum aan emotionele ervaringen en voelen geluk, ongeluk sterker aan dan anderen. Laagscoorders hebben minder aandacht voor de eigen gevoelens en die van anderen, vinden dit ook minder belangrijk.

Verandering. Vertrekt vanuit de nieuwsgierigheid naar alles wat nieuw en anders is voor de persoon, een verlangen naar variatie en afwisseling, nieuwe ervaringen. De verzuchting naar verandering is niet passief maar eerder actief, men willen nieuwe activiteiten uitproberen, nieuwe plaatsen bezoeken. laagcoorders geven de voorkeur aan het bekende, het vertrouwde, aan routing in plaats van verandering.

Ideeën De intellectuele nieuwsgierigheid, het open staan voor onconventionele ideeën en de bereidheid deze te overwegen. Het gaat dus verder dan open staan voor, maar er ook actief aan deelnemen en daarin beleeft men plezier. Laagscoorders beperken hun interesse, ze concentreren zich eerder op een hun talent, hun afgebakend gebied.

Waarden. Openheid voor waarden betekent dat men bereid is de sociale, politieke, religieuze waarden tegen het licht te houden en te heroverwegen. Hoogscoorders uiten hun twijfel, hebben een kritisch zoekende houding dan dat ze zekerheiden en vast overtuigingen zoeken. Gesloten mensen neigen ertoe om autoriteit makkelijker te accepteren, zij houden tradities in ere. Openstaan voor waarden kan gezien worden als het tegendeel van dogmatisme.

Deze persoonlijkheidscompetenties zijn belangrijk om naar te kijken als medewerker en leidinggevende zeker in een onzekere periode waarin wij momenteel werken en leven.

De autoriteit die wij op afstand beleven, de vele regels die op ons afkomen en hoe deze makkelijker en met meer kritische reflectie al of niet geaccepteerd worden.

Niets is evident en vergt dialoog, doch hoe beter wij inzicht hebben in onszelf hoe makkelijker wij het verschil van de ander kunnen begrijpen en sterker in ontmoeting kunnen gaan.

Zorg goed voor jezelf en aldus voor de anderen

Louis Schoofs

Namens Plus++

Louis Schoofs is auteur van het boek Good Business voor kmo’s (Lannoo) dat focust op good value, good leadership, good place to work. Louis is strategisch consultant, docent, psychotherapeut en ondersteunt Plus++ en meerdere familiale kmo’s in hun ontwikkeling.